ALLERGEN,ARIZONADESERT PNL            Final

 

 

Test  

Result  

Flag  

Reference

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

BERMUDA GRASS CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

COMMON PIGWEED CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

COTTONWOOD TREE CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

DOG DANDER CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

D. FARINAE CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

MOUNTAIN CEDAR TREE CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

OLIVE TREE CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

RYE GRASS CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

RUSSIAN THISTLE CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

MUGWORT CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

COCKROACH CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

CAT DANDER CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

IgE

43 IU/mL

 

<201

 

ACACIA TREE CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

ALTERNARIA ALT CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

ASPERGILLUS FUM CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

CLADOSPORIUM HERBARUM CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

COMMON RAGWOOD CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

D. PTERONYSSINUS CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

ELM TREE CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

JOHNSON GRASS CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

OAK TREE CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0

 

PENICILLIUM CONC:

<0.35 kU/L

 

<0.35

 

CLASS:

0 Class

 

0